תקנון

ברוכים הבאים לאתר חנות האינטרנט של ענק הטכנולוגיה (להלן: “החנות” ו/או האתר”)
1. מבוא
1.1. החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
1.2. תנאי מוקדם לתוקף הרכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
1.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין ענק הטכנולוגיה, לכל דבר ועניין.
1.4. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
1.5. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בה, מבטאת את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. לפיכך אם אינך
מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
1.6. תנאי תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת והחנות שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות אותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
1.7. אנא הקפד להתעדכן בהוראות התקנון לפני כל רכישה בחנות.
1.8. השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה
גם לנקבה במשתמע.
1.9. המכירה לא מיועדת למכירה סיטונאית ולא מיועדת למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים). אלא אם כן החברה הסכימה למכירה סיטונאית

1.10. ניתן להזמין עד 4 פריטים מכל מוצר ללקוח, אלא אם צוין אחרת בתוך פירוט המוצר.
2. הזכות/כשרות להשתמש באתר
כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להירשם לאתר על מנת לבצע רכישות:
2.1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל. המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא
כשיר לביצוע הרכישות ורשאי להתקשר בהן עם החנות.
2.2. ככל שהמשתמש הוא קטין (מתחת לגיל 18), המשתמש מצהיר ומאשר כי הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הפעולות שדרכם של קטינים בגילו
לבצע ו/או שקיבל את הסכמת אפוטרופסיו הטבעיים ו/או החוקיים לביצועה.
2.3. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
2.4. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי, או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (להלן: “כרטיס אשראי”).
2.5. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
3. המוצרים המוצעים באתר
3.1. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף מכירה”. דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, המחיר, מחיר המשלוח
ואת המחיר כולל דמי המשלוח.
3.2. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה. בכל מקרה של סתירה בין המפרט בפועל
לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה המפרט המחייב.
3.3. למידע על נפחים, קיבולות, שטח אחסון, זיכרון נגיש ועוד יש להתעדכן באתר היצרן בחלק המוצרים יבוצע ע”י קישור לאתר היצרן בדף המוצר.
3.4. הנתונים הינם בכפוף להגדרות היצרן לרבות גודל/נפח, מדידה, שיטות הבדיקה, תנאי הבדיקה, נתונים טכניים וכל נתון אחר שניתן
על ידי היצרן/יבואן.
3.5. האחריות לכל מוצר הינה בהתאם למצוין בתעודת האחריות ו/או הרשום בחשבונית לכל מוצר לפי תנאי היבואן/היצרן.
כאשר מבצעים קנייה עם משלוח השירות אינו בהכרח באתר הלקוח אלא כפי שמצוין בתעודת האחריות. תנאי האחריות כפופים לתנאי תעודת
האחריות ו/או הרשום בחשבונית לפי תנאי היבואן/היצרן.
3.6. המוצרים אשר ניתנים לרכישה באתר, ניתנים לקנייה גם דרך ענק הטכנולוגיה בהתאם לתקנון
(להלן: ” ענק הטכנולוגיה “). ענק הטכנולוגיה ניתן לשלם בכרטיסי אשראי PAYPALו/או במזומן.
3.7. מרבית המוצרים נמצאים באספקה מידית. במקרה ומוצר חסר בסניף זמן ההגעה לסניף או במשלוח הינו עד 14 ימי עבודה.
3.8. המחירים הנקובים באתר תקפים עד לסוף יום העבודה בלבד. 
3.9. המחירים באתר מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין מחירי המוצר באתר לבין מחיריהם באתרים אחרים, המופעלים על ידי
צדדיים שלישיים, המפנים אל האתר. המחיר הקובע הוא מחיר המוצר/ים באתר.
4. שיטות המכירה בחנות
4.1. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני הספקים ו ענק הטכנולוגיה.
4.2. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של הקונה תוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. וכן
בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי מחסן החנות בעת השלמת הליך המכירה. למען הסר ספק אין בחיוב הלקוח משום קיבול הצעתו.
4.3. עסקאות מעל 600 ש”ח מותנות בכך שכתובת יעד המשלוח וטלפון בעל הכרטיס זהים לפרטים שבחברת האשראי ובאישור של החנות. ענק הטכנולוגיה רשאית על פי שיקול דעתה, לבטל עסקה כאשר קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.

4.4. השלמת תהליך המכירה מותנה בשליחת אישור הזמנה ע”י החנות לדואר האלקטרוני של הקונה.
4.5. אנו משתדלים להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים בחנות בזמן אמת. עם זאת, מחירי המוצרים הנמכרים בחנות עלולים להיות לא מעודכנים. המחיר
המחייב הוא מחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח באימות העסקה.
4.6. על הקונה להימצא פיזית בחנות. לא ניתן לקנות מוצרים עבור אנשים אשר אינם נמצאים פיזית בחנות.
4.6.1. כל לקוח רשאי לקנות מוצר אחד מכל משפחת מוצרים.
4.6.2. הקנייה הינה לשימוש עצמי בלבד.
4.6.3. ניתן לבצע הזמנות טלפוניות, הזמנות מאתר האינטרנט או הזמנות ענק הטכנולוגיה
4.6.4. הקנייה מחייבת הצגת תעודה מזהה של הקונה.
5. אופן ביצוע הרכישה
5.1. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה,לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל”מבצע פעולה”. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה
במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
5.2. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ולאחר אישור העסקה ע”י חברות האשראי.
5.3. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמין
בלבד. החנות לא לוקחת אחריות על פרטים שגויים שהוזנו.
5.5. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. לענק הטכנולוגיה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת
פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

5.6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה תוך 96 שעות וההזמנה תחשב למבוטלת.
5.7. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל ענק הטכנולוגיה.
6. ביטול עסקה (מתייחס להזמנות בעסקת מכר מרחוק שהוזמנו דרך אתר החברה (“החנות”) או טלפוניות בלבד) 
6.1. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981ולרבות התקנות מכוחו (להלן: “החוק”).
6.2. לאחר ביצוע עסקת מכר מרחוק יימסר ללקוח מסמך המפרט את פרטי העסקה המפורטים בסעיף 6.4 להלן 
באמצעות הדואר האלקטרוני שהזין הלקוח ו/או לכתובת הדואר שציין הלקוח בעת אספקת המוצר, ו/או לכל המאוחר במועד הספקת המוצר
ללקוח, לפי שיקול דעתה של ענק הטכנולוגיה במקרה וטופס הגילוי לא נמסר ו/או התקבל אצל הלקוח כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוח יפעל ללא
דיחוי ליידע את ענק הטכנולוגיה ו/או החנות על כך שלא קיבל את טופס הגילוי כאמור בסעיף זה.
6.3. להלן פרטי העסקה שיכללו בטופס הגילוי בהתאם להוראות סעיף 14ג(ב) לחוק:
6.3.1. השם ומספר הזהות והכתובת של חברת ענק הטכנולוגיה
6.3.2. התכונות העיקריות של המוצר;
6.3.3. מחיר המוצר ותנאי התשלום החלים בעסקה.
6.3.4. דרכי ביטול העסקה בהתאם לסעיף 14ג(ג)(1) לחוק שהינם: מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת טופס הגילוי המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 6.3 זה, לפי המאוחר מבניהם 
6.3.5. מידע בדבר האחריות המוצר;
6.3.6. תנאים נוספים החלים על העסקה, ככל וישנם.
6.4. מוצרים שניתן לשכפל ו/או להעתיק ו/או להקליט ושהלקוח פתח את אריזתם המקורית (או כאשר אריזתם המקורית קרועה בצורה מחשידה) –
לא יהיו ניתנים להחזרה / ביטול / החלפה.
6.5. מדיניות החזרת מוצרים שלא עקב פגם במכר מרחוק:
6.5.1. מדיניות זו חלה על עסקאות שבוצעו באתר החנות(מכר מרחוק) ובעסקאות שבוצעו טלפונית בלבד.
6.5.2. בעת ביטול עסקת מכר מרחוק ו/או מכל עסקה אחרת, ענק הטכנולוגיה תהיה רשאית לנכות דמי ביטול מהסכום שעליה להשיב ללקוח בכפוף לחוק.
6.5.3. כאשר העסקה בוצעה באופן אישי (פרונטלית לקוח מול איש מכירות), מדיניות החזרת המוצרים הקובעת הינה המדיניות
המפורסמת בחנות ולפי הוראת החוק.
7. החזרת מוצר מדף
ניתן להחזיר מוצר מדף שנרכש בחנות ו/או שהוזמן טלפונית עד 14 יום מתאריך הקנייה ולקבל זיכוי או החזר כספי מלא במידה והתקיימו התנאים המצטברים הבאים:
7.1. הוחזר באריזתו המקורית ולא חלה הרעה מוחשית במוצר ו/או באריזתו.
7.2. לא נעשה במוצר שימוש כלשהו.
7.3. בכפוף לדמי ביטול כחוק ומדיניות החנות.
8. החזרת מוצר שהורכב על פי דרישותיו של הצרכן
8.1. מוצר לרבות מחשב נייח ו/או מחשב נייד שהורכב ו/או יוצר על פי רצונותיו ודרישותיו של הצרכן לא ניתן לבטל את רכישתו ו/או להחזירו
(אם סופק ללקוח) ו/או להחליפו אלא ככל שהתגלה פגם בייצור אחד מרכיביו או במקרה של אי התאמה בין המוצר שסופק למסוכם בהזמנה
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית (אך לא חייבת), לפנים משורת הדין ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לפעול אחרת מן האמור לעיל.

8.2. עסקת רכישה של מוצר שהורכב לפי דרישת הלקוח ללא פגם בייצור ו/או אי התאמה, יהיה ניתן לביטול על פי שיקול דעת החברה ובכפוף לבדיקת
מעבדה של החנות כי המוצר הוחזר כשהוא תקין ולא נעשה בו שימוש. במקרה כזה תהא רשאית החברה לאשר את ביטול העסקה ולחייב את הלקוח
בתשלום דמי ביטול בסך כולל של 20% מגובה עלות העסקה.
8.3. בכל מקרה של ביטול וזיכוי, החברה תזכה את הלקוח באופן בו שילם. במקרה של תשלום מזומן ההחזר יהיה בצ’ק מזומן שישלח לכתובת הלקוח
בדואר רשום עד 14 יום מיום הביטול. כרטיסי אשראי יזוכו מול חברת האשראי.
8.4. כל מקרה של ביטול וזיכוי ו/או החלפה מותנה בהצגת חשבונית מקורית בגין רכישתו.
8.5. בשום מקרה לא ניתן להחזיר את המוצר במידה ועברו 14 יום מתאריך הקנייה.
8.6. אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל אחד הסניפים, כשהוא שלם, תקין ובאריזתו המקורית (בצירוף חשבונית מקורית) על ידי הלקוח.
8.7. במידה ומתעורר אצל הלקוח חשש שהמוצר פגום במסגרת 14 יום הראשונים מרגע קבלת המשלוח, על הלקוח להגיע לענק הטכנולוגיה
ואו לשלוח באופן בטוח לענק הטכנולוגיה ולמסור את המוצר לבדיקה.
8.8. במידה וימצא המוצר כפגום יוכל הלקוח לקבל מוצר חדש ללא תשלום נוסף של דמי משלוח או לחילופין את כספו בחזרה ולקבל החזר כספי על דמי
המשלוח ששולמו, ככל והמוצר נשלח אל הלקוח במקור.
8.9. דמי המשלוח ייגבו בטרם שליחת המוצר, ביחד עם ההזמנה. מוסכם כי אסמכתת שליחה מהווה ראיה חלוטה שהלקוח קיבל את המוצר.
9. ביטול עסקה ע”י החנות
החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
9.1. אם נפלה טעות בהצגת הפריט בחנות ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.

9.2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.
9.3. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת 
או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או
מחדל של החנות ו/או בכל מקרה בו החליטה החנות, על פי שיקול דעתה, כי קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים
נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.
9.4. אם אזל המוצר ממלאי מחסן חנות האינטרנט לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח).
9.5. במידה ונרכשה מערכת הפעלה / אופיס OEM ולא נרכש מחשב נייח או נייד באותה הזמנה.
9.6. כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתה של החנות שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.
9.7. בעת הזמנת מחשב נייח ו/או כל מוצר שהוזמן בהתאמה אישית וחלק מן המרכיבים בהזמנה נראים על פניהם כמי שאינם תואמים האחד כלפי
משנהו לפי שיקול דעתה של החנות. מובהר כי אין באמור כדי להעביר אל כתפי החנות את האחריות לוודא שכל רכיבי מוצר בהזמנה אישית
מתאימים (Compatible) אלה לאלה.
9.8. כל ביטול עסקה שיעשה על פי הוראות סעיף זה, לא יחויב הלקוח בדמי ביטול בגין ביצוע העסקה.
10. מחזור
10.1. בהתאם להוראות חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב–2012, ענק הטכנולוגיה מאפשרת למסור בחנויותיה מוצרים
אלקטרוניים וחשמליים ישנים ואשר אינם בשימוש (להלן: “המוצר הישן”), בהתאם לתנאים הבאים:
10.1.1.קבלת המוצר הישן תתבצע ללא תמורה לרכישת מוצר חדש מאותה קבוצת סיווג;
10.1.2.סוללות ישנות ו/או שאינן בשימוש ניתן להחזיר ללא ביצוע רכישה בחנות;
10.1.3.ניתן להחזיר את המוצר הישן ללא כל תמורה או תשלום;
10.1.4.המוצר הישן איננו מוגדר כפסולת ציוד וסוללות מזיקה, אשר עלול ליצור סיכון בריאותי או בטיחותי.
11. אספקת המוצרים
11.1. החנות תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר,
אלא אם צוין מפורשות אחרת.
11.2. ככל ויבחר הלקוח לקבל את המוצר במשלוח, החנות תפעל כדי לספק את המוצר בדואר שליחים עד 6 ימי עבודה, בדואר רשום עד 10 ימי עבודה,
וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
11.3. החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון כמפורט בסעיף 9.3 לעיל ו/או בנסיבות שאינן בשליטתה.
11.4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום
מראש עם הלקוח.
11.5. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיע דואר רשום ע”י דואר ישראל ו/או לאזורים שאליהם מגיעה חברת UPS ו/או דואר שליחים בהתאם לשיטת
המשלוח שנבחרה.
11.6. יובהר כי ישנו תעריף שונה למשלוחים ליעדים מרוחקים כגון: יישובי הערבה, אילת, קריית שמונה, רמת הגולן וכדו’, התעריף יימסר טלפונית לאחר
הרכישה בהתאם לסוג החבילה.
11.7. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.
11.8. אספקת המוצרים הינה עד בית הלקוח ע”י חברת השליחויות או עד לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח ע”י דואר ישראל בהתאם למפורט בהזמנה
ובהתאם לנוהל חלוקת הדואר בישוב.
11.9. המונח הובלה ואספקה בתקנון זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח
פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה וביטוח.
11.10. במקרים מסוימים ייתכן שמוצר שמופיע באתר אזל ממלאי החנות. והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה. במקרה כזה החנות תיצור קשר עם
הלקוח והוא לא יחויב וההזמנה תבוטל.
11.11. זמן אספקת המשלוח נמדד החל מקבלת אישור ההזמנה ע”י החנות.
11.12. בעת אספקת ההזמנה בסניף יבוצע אימות לכרטיס האשראי שחויב באתר על ההזמנה. יש להגיע עם כרטיס האשראי שחויב ועם תעודת הזהות
של בעל הכרטיס לאימות. ההזמנה תסופק אך ורק לבעל כרטיס האשראי.
11.13. משלוח המתבצע ע”י דואר שליחים – השליח יגיע לכתובת המשלוח בין השעות 8:00 ל – 18:00 עד סוף יום עסקים בדואר שליחים לפי שעות
אלה וללא תיאום מראש.
11.14. רוב הישובים בהם מבוצעת מסירה אישית עד הדלת. בכל שאר הישובים/כפרים/קיבוצים/מושבים, המסירה הינה
ליחידה הדואר הקרובה למקום המגורים ולא עד בית הלקוח.
11.15. בכל מקרה של אספקת המוצרים כאמור לעיל, על אחריות הלקוח לוודא מול החנות כי ניתן לשלוח את החבילה לאותו אזור ו/או מען מבוקש.
12. קניין רוחני
12.1. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, תמונות, צילומים, מפות, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ”ב הם
קניינה של החנות ו/או של צדדים שלישיים המיוצגים בחנות והם מוגנים ע”י דיני זכויות יוצרים במדינת ישראל, אמנות בין לאומיות וחוקי זכויות
יוצרים של מדינות אחרות.
12.2. אין להעתיק, לפקסס, להפיץ, להציג, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, להכניס שינויים או למכור כל חלק מן התוכן בכלול באתר ללא
הסכמתה המוקדמת הכתובה והמפורשת של ענק הטכנולוגיה
12.3. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים אתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה
הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של ענק הטכנולוגיה, אלא אם ענק הטכנולוגיה התיר זאת במפורש בכתב ומראש.
13. שירות לקוחות
14. אבטחת מידע
14.1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.
14.2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן המקובל. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון,
החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה
בו שימוש שלא בהרשאה.
14.3. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה
בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
14.4. הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: (i) שינוי כלשהו באתר ו/או (ii) העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך
של: “Peep-Link”, “Robot”, “Page-Scrape”, “Spider”או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק
ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה (iii) לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים
באמצעים כלשהם לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החנות, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר
ו/או להזיק לאתר החנות ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.
14.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החנות תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט של החנות, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.
15. מדיניות הגנת פרטיות באתר
הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים. אתר ענק הטכנולוגיה מחשבים מאובטח עפ”י תקן PCI. פרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי החנות.
16. המידע שאנו אוספים
בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכדומה, נדרש מידע כמפורט:שם, כתובת, דוא”ל, טלפון כדומה. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה עבור אדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא”ל, כתובת, טלפון וכדומה.
17. מה אנחנו עושים עם המידע
17.1. במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה.
המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. במקרה ששלחת לנו דוא”ל
נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
17.2. אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך
זה אלא אם בקשת זאת מפורשות.
17.3. במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית
שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים
הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכדו’, אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.
18. המחויבות שלנו לאבטחת מידע
אנו נוקטים אמצעים סבירים על מנת למנוע כניסה לא מורשית למחשבי החנות. אנו עושים כל מאמץ לשמור על המידע מעודכן, ולוודא שימוש נכון בנתונים.
יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.
19. כללי
19.1. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או
רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
19.2. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו, אלא אם נכתב אחרת.
19.3. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
19.4. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
19.5. החנות שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב.
20. ברירת דין ובוררות
הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים (ענק הטכנולוגיה והלקוח)
בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית על-פי כלליו, לשלילת כל סמכות
של כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.
היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת, סמכות לבימ”ש מוסמך באזור הדרום בלבד. יחולו דיני משפט במדינת ישראל בלבד.

21.לתשומת ליבך: המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים בכל עת במלאי של הספקים המציעים מוצרים באתר והאחראים לאספקתם ללקוח, וכל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה.

עם זאת, יובהר כי ענק הטכנולוגיה עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי הספק במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם, ובהתאם מחייבת את כל הספקים שלא ליתן הצעה בגין מוצר אשר אינו נמצא במלאי הספק במועד ההצעה או אשר קיימת סבירות כי לא יהא במלאי הספק במועד הזמנתו על ידי לקוח. כמו כן, עם קבלת הזמנה מלקוח למוצר, ענק הטכנולוגיה מחייבת את הספק לשריין את המוצר בעבור הלקוח כנגד ההזמנה כך שיהא זמין ומוכן לאספקה ללקוח במועד הקבוע בדף המכירה.

ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת ענק הטכנולוגיה מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי הספק במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר אצל הספק לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית ענק הטכנולוגיה להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ו-ענק הטכנולוגיה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה.